Skip to main content

Wiel van de Ziel

Wiel van de Ziel is een methode waarin eeuwenlange kennis en ervaring is verwerkt. Het is in de loop van ruim dertig jaar ervaring, opleiding en het geven van behandelingen ontwikkeld door Lucia.

Op basis van Wiel van de Ziel worden twee opleidingen aangeboden: Zielsverankering en Kristaltherapie. Daarnaast wordt de methode gebruikt bij de persoonlijke begeleiding. Alle drie worden voorafgegaan door een kenningsmakingsgesprek.

Zielsverankering

De opleiding Zielsverankering voert je terug naar de persoonlijkheid die je oorspronkelijk bent. Je bezit kwaliteiten en gaven die je altijd al had, maar die je om allerlei redenen en oorzaken hebt weggestopt.

Terwijl je de opleiding volgt hervind je die voor jou specifieke talenten. Daardoor kun je je levensdoel met hernieuwde kracht oppakken. Zielsverankering zorgt ervoor, zoals het woord al aangeeft, dat je de verandering vasthoudt, verankert in jezelf.

Je leert jezelf opnieuw kennen. Door je heropende zelf kun je jouw talenten optimaal gaan gebruiken.

De opleiding

In de opleiding komen meerdere disciplines bij elkaar in één geheel.
De opleiding bestaat uit 5 paden. De opleiding wordt gegeven in afzonderlijke paden van twee of drie dagen. Een deelnemer aan de opleiding kan zijn eigen tempo bepalen, doordat hij zelf de tussenpozen tussen twee paden bepaalt.

Na de volledige opleiding kun je als cursist zelf aan de slag om vanuit Wiel van de Ziel anderen te helpen.

mineralen

Kristaltherapie

Tijdens de opleiding Kristaltherapie leer je de bijzondere en therapeutische werking van kristallen en mineralen kennen. Hun kracht, kleur en trilling maken het gemakkelijker je te openen en dichter bij jezelf te komen.

Het is daardoor een goede aanvulling op de opleiding Zielsverankering en kan gecombineerd daarmee worden gevolgd. Kristaltherapie is echter een zelfstandige opleiding.

De opleiding Kristaltherapie geeft je spelenderwijs inzicht in je eigen kracht. De oefeningen met de kristallen en mineralen brengen je geleidelijk dichter bij je kern, bij de bron van jouw kracht en wijsheid.

Zielsverankering, het blijvend kennen en verdiepen van jezelf met inbegrip van het in verbinding staan met je helende vermogens, is een van de doelen van de Wiel van de Ziel-methode.

Bij Kristaltherapie is zielsverankering echter geen onderdeel van de opleiding, maar wordt de verdieping in het zelf wel verankerd en tegelijkertijd wordt je sterker in verbinding gebracht met het mineralenrijk. Hierdoor ontstaat er een goede aardeverbinding.

De opleiding

De opleiding bestaat uit 5 paden. De opleiding wordt gegeven in afzonderlijke paden van twee of drie dagen. Een deelnemer aan de opleiding kan zijn eigen tempo bepalen, doordat hij/zij zelf de tussenpozen tussen twee paden bepaalt.

Samen geven Zielsverankering en Kristaltherapie de kennis, ervaring en intuïtie die tot het beste resultaat leidt.