Skip to main content

Zielsverankering PAD 5

Het vijfde pad van de opleiding “Zielsverankering”, is het laatste pad van je spirituele wandeling door het Wiel van de Ziel. Je doorloopt het pad van het Zielen Bewustzijn. Dit pad helpt je Ziel te verankeren.

Tijdens Zielsverankering pad 5, die drie dagen duurt, ervaar je wie je bent en met welk doel je naar de aarde bent gekomen. De opleiding Zielsverankering brengt je zeker naar een hoger spiritueel bewustzijn. Het zal dan ook een belangrijk effect hebben op je verdere ontwikkeling en het leven wat je leidt.

De speciale inwijdingen die je tijdens pad 5 ontvangt, scheppen de mogelijkheid om een goede verbinding te krijgen met de Bron van Liefde. Meerdere Gidsen en Engelen staan nu naast je om je te begeleiden op je pad op Aarde.

In pad 5 bestaat de leerstof o.a. uit:

 • Verdieping van het Wiel van de Ziel;
 • In verbinding met je “echte ik;”
 • Het Zielen Bewustzijn en de acht belangrijke punten van heel wording;
 • Het doel van de Ziel;
 • Het pad van eenheid;
 • De Engelen van het Zielenbewustzijn;
 • Het levensdoel en ons nageslacht;
 • In contact komen met deva’s, gidsen en engelen;
 • De zin van het leven;
 • Richt je op het hier en nu;
 • De Bloem van Liefde en de activatie van het lichtlichaam;
 • De Bron van Liefde;
 • De perfectie van het Goddelijke in alles;
 • Het uitstralen van liefdeskracht;
 • Persoonlijke inwijding voor Zielsverankering, zodat de helende kracht sterker door je heen gaat stromen;
 • Aan het einde van het vijfde pad van deze opleiding ontvang je het certificaat pad 5.

Je zult merken dat hetgeen dat er is behandeld in Pad 5, een dusdanige invloed heeft op je wijze van voelen, denken en interpreteren van wat er in en om je heen gebeurt; dat het veranderingsproces van je levenspad nog ingrijpender is geworden.

Je bent nog intenser in een bewustwordingsproces gebracht. Je ervaart wie je echt bent en verankert je Zielenessentie. Je verdere leven zal je hier profijt van hebben. Je zult ook merken, dat indien je even in het “aangepaste ik” schiet, je handvatten hebt gekregen om weer heel snel terug te komen bij wie je echt bent. Je bent nu beter in staat om de weg van je gevoel te volgen, dus meer verwoorden, voelen en doen wat je zelf echt wilt!